Zelfstandig werken? Check je kieskast!

Heerlijk, een klas die lekker zelfstandig aan het werk is. Maar bij de ene groep lukt dat beter dan bij de andere. Het ene moment loopt alles op rolletjes, terwijl het andere moment het rumoer en de onrust toeslaan. Als leerkracht is het dan ook goed om zo af en toe stil te staan bij de manier waarop je hier vorm aan geeft en invloed op uitoefent. In dit blog een paar korte reminders voor het gebruik van de kieskast, met een checklist!

De kieskast of keuzewerk is al jaren een begrip in het basisonderwijs. Er zijn heel wat materialen beschikbaar om kinderen zelfstandig mee aan het werk te laten gaan. Hieronder vind je een checklist om je eigen kieskast nog eens kritisch onder de loep te nemen. Zorg in ieder geval regelmatig voor nieuw aanbod en introduceer het keuzewerk ook in de groep, zodat de kinderen weten wat ze er mee kunnen of moeten doen. Betrek de kinderen ook bij het samenstellen van het materiaal. Waar is behoefte aan en wat doen ze graag? Er is een enorm aanbod aan mooi materiaal dat uitgevers met de beste bedoelingen lanceren, maar het kan zijn dat de kinderen in jouw groep er helemaal niets aan vinden. Check daarom altijd hoe de kinderen de materialen ervaren, spreek daarover en neem hun bevindingen mee in de keuze van nieuw materiaal.

Zelfstandig werken is zo’n gebied dat in het onderwijs in de jaren ‘90 een hot item was. Het ‘werken in weektaken’ werd uitgebreid besproken in teamvergaderingen en in de bladen. Die aandacht heeft dit onderwerp op dit moment niet. Natuurlijk wordt er zelfstandig gewerkt, maar het kan zomaar zijn dat de goede afspraken die jaren geleden gemaakt zijn een holle formule zijn geworden. Check dus niet alleen regelmatig je kieskast, maar praat er over met collega’s en blijf zelf ontdekken en leren.

Check de kieskast

  • Het werk in de kieskast is gevarieerd en op verschillende niveaus.
  • Het werk in de kieskast is leerzaam en sluit aan op de ontwikkeling van de kinderen.
  • De kieskast ziet er aantrekkelijk uit Het werk in de kieskast voorziet in de mogelijkheid van zelfcorrectie.
  • De kinderen weten hoe ze de materialen in de kieskast kunnen gebruiken.
  • Het keuzewerk onderscheidt zich voldoende van het reguliere werk

Dit blog is een verkorte versie van het hoofdstuk ‘Zelfstandig werken’ in het boek Onderwijswerk.