Talentmix: Iedereen heeft talent!

Hoe kun je als leerkracht vorm geven aan talentontwikkeling? Wat zijn eigenlijk de talenten van jouw leerlingen en hoe kun je die activeren en stimuleren? Werken vanuit je talenten is een veel beter uitgangspunt dan te werken op basis van verwachtingen uit je omgeving. Maar hoe kun je kinderen leren om op basis van hun eigen talent te werken en keuzes te maken?

Deze vragen waren de aanleiding tot het ontwikkelen van Talentmix, een praktijkgericht pakket voor het basisonderwijs. Hierin is vele jaren onderwijservaring samengevoegd met de kennis van TalentDiggers, een organisatie die zich vooral richt op talentgericht werken bij volwassenen en die de basis heeft gelegd voor de filosofie achter dit project. Met Talentmix werken leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheden ‘zelfsturing’ en ‘samenwerking’. Vaardigheden die van groot belang zijn als het gaat om het functioneren in  een snel veranderende wereld.

Met Talentmix heb je als school een tool in handen waarmee je een leerzaam project rond het thema talentontwikkeling kunt uitwerken. Een direct toepasbaar en krachtig project, waarbij veel kansen zullen ontstaan om met kinderen in gesprek te gaan. Waar zijn ze goed in? Waar genieten ze van? Waar zijn ze trots op? Deze gesprekken en de activiteiten versterken het zelfbeeld, zelfvertrouwen, de samenwerking en het contact leerkracht-leerling. We hopen dat je met plezier aan Talentmix werkt en dat leerlingen zich bewust worden van het aanwezige talent!

Ontdek meer over Talentmix >