Rekenen, zo word je een baas!

Rekenen, een superbelangrijk vak in het basisonderwijs, dat in de afgelopen jaren onder een vergrootglas heeft gelegen. De methoden die gepresenteerd worden zijn vrijwel allemaal gevarieerd, goed gestructureerd en bieden een stevig houvast voor goed rekenonderwijs. Maar welke rol speel jij als leerkracht en hoe bereik je optimaal rekenresultaat? Zo word je een rekenbaas!

houd de regie

Altijd belangrijk: Hoe goed de methode is, word geen slaaf van de methode. Voor het rekenonderwijs betekent dit dat je als leerkracht de methode goed in de vingers hebt. Je weet waar de methode naar toe werkt en kent de verschillende onderdelen die aan de orde komen. En natuurlijk ben je zelf specialist. De methode hoeft jou niets te vertellen, maar is wel een erg handig hulpmiddel om de kinderen veel te leren.

check, check, check

Sommige kinderen kunnen uren oefenen zonder te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ze doen gewoon hun oefeningen en zijn daarin taakgericht, maar het landt niet. Blijf daarom zowel tijdens de uitleg als tijdens het oefenen continue checken of de leerlingen begrijpen waar ze mee bezig zijn. Dit doe je vooral door vragen te stellen, of te kijken hoe een kind naar een oplossing toe werkt. En, haast overbodig om te noemen, check of het werk op niveau is. Ook voor kinderen die rekenen moeilijk vinden blijft het interessant als de hoeveelheid en moeilijkheidsgraad behapbaar is.

effectieve rekentijd

Rekenen is doen. Veel ‘vlieguren’ maken is een van de pijlers van goed rekenonderwijs. Wordt de tijd die gepland staat voor het rekenen ook daadwerkelijk gebruikt voor goed onderwijs? Uit onderzoek van het KPC blijkt dat rekenzwakke scholen minder tijd aan rekenen besteden dan scholen die sterk zijn in rekenen. Check gedurende een aantal dagen met een stopwatch eens hoeveel minuten er per dag effectief aan rekenen wordt besteed en vergelijk dit met je collega of met de geplande tijd op het rooster. Een kleine moeite, maar het kan je inzicht geven in wat je daadwerkelijk doet.

variatie houdt het leuk

Vaste structuur is belangrijk. De methode is hierin je vriend. Maar daarnaast kun je het rekenen op allerlei manieren leuker maken door te variëren. Af en toe een quiz, een rekenspelletje of lekker praktisch bezig zijn met meetlinten en maatbekers maken van rekenen een leuk vak.

focus zorgt voor resultaat

Door met de kinderen (individuele) leerdoelen te stellen of een bepaald onderwerp gedurende een periode centraal te stellen kun je gericht werken aan resultaat. Door te focussen op een onderwerp zorg je ervoor dat kinderen de gelegenheid krijgen om een bepaald aspect van het rekenen door en door te oefenen. Ook bij het automatiseren is het belangrijk om onderdeel voor onderdeel goed te oefenen.

herhaling

Focussen doe je op een bepaald moment of gedurende een periode. Maar om het resultaat te borgen is herhaling noodzakelijk. Je wilt tenslotte weten of het geleerde is blijven hangen. Leuke tip: Pak eens een rekenboek van een jaar eerder en laat kinderen sommen maken die ze vorig jaar nog best wel moeilijk vonden. Herhaling wordt zo ook een vorm van reflectie voor de kinderen zelf. Ze zien hoe ze vooruit zijn gegaan en dat geeft moed om weer nieuwe stappen te zetten. Voor kinderen die erg goed zijn in rekenen kan herhaling overigens erg demotiverend werken. Iets om rekening mee te houden.

integreer

Rekenen is een vak dat overal weer terugkomt. Bij handvaardigheid, aardrijkskunde en zelfs bij bewegingsonderwijs. Alle reden dus om hier aandacht voor te hebben. Lees in dit verband ook het vorige hoofdstukje over betekenisvol leren.

love it

Tot slot: Heb liefde voor rekenen. Dat geldt natuurlijk voor elk vak, maar als je zelf geen feeling hebt met het rekenen wordt het wel erg lastig om goed onderwijs te geven. Goed rekenonderwijs geven vraagt veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Ook van de leerkracht. Dus: Love it!

Dit blog is een publicatie uit het boek Onderwijswerk. Verhoog je werkplezier en wordt effectiever als leerkracht en team door de principes uit dit boek toe te passen! Bestel het boek Onderwijswerk>