Projectwerk op school: 13 do’s en don’ts

Met de hele school werken over 1 onderwerp. Dat kan leuk zijn, maar ook een hoop stress opleveren. Hoe ga je aansluiten bij het centrale thema en welke leerelementen zitten er in voor de kinderen van jouw groep? Hierbij 13 do’s en don’ts waarmee je de kwaliteit van jouw projecten kunt verhogen.

Schoolprojecten moet je doen. Door het te ervaren leer je samen vorm te geven aan onderwijs. De eerste actie is in beweging komen.

Kies een breed thema. Het is belangrijk dat iedere leerkracht binnen het thema de ruimte heeft om er een eigen draai aan te geven.

Betrek de kinderen vroegtijdig bij de invulling van het project zodat ze er naar toe kunnen leven en hun inbreng kunnen geven.

Stel een aantal gezamenlijke leerdoelen op. Deze kunnen zowel cognitief als sociaal van aard zijn en kunnen in de uitwerking verschillen van niveau.

Neem schoolbrede projecten op in de jaarplanning. Je kunt er dan rekening mee houden en bent beter voorbereid.

Plan groepsoverstijgende activiteiten in. Jonge kinderen leren veel van kinderen uit hogere groepen en andersom valt uit de samenwerking ook voor de oudere kinderen winst te behalen.

Evalueer elk project dat je samen doet en formuleer leerpunten die je een volgende keer in de voorbereiding meeneemt.

Een thema met de hele school, daarvoor moet je iedereen meekrijgen. Het is jammer als er 1 groep niet of nauwelijks meedoet.

Teveel kapiteins op het schip zorgen voor verwarring over de koers. Laat een kleine projectgroep het thema aansturen en geef hen de ruimte om de uitvoering aan te sturen.

Leg niet teveel nadruk op perfectie. Het gaat vooral om het samen onderweg zijn. Binnen een breed project kan van alles geleerd worden.

Het is projectweek dus alles mag? Dat is niet de goede mentaliteit voor een succesvol project. De school is geen bezigheidstherapie, dus bewaak de educatieve waarde van het project.

Werk toe naar een afsluiting of een presentatie waarin het resultaat zichtbaar wordt gemaakt.

Wissel ervaringen en materiaal uit met scholen in je omgeving. Waarom zelf steeds het wiel uitvinden als een ander ook briljante ideeën heeft?

Deze ideeën zijn afkomstig uit het boek Onderwijswerk, een inspirerend boek om te lezen én mee aan de slag te gaan. Meer informatie>