Gratis materiaal van De Onderwijsstudio

Op deze pagina vind je diverse gratis downloads. Het zijn aanvullingen op eerdere uitgaven of gewoon ideetjes die we leuk vinden om te delen. Doe er je winst mee! Gebruik en kopiëren binnen je school is toegestaan.

Droomkaarten

Voor midden- en bovenbouw. In dit bestand vind je 3 varianten van een door leerlingen in te vullen droomkaart. Het is belangrijk dat kinderen leren om op jonge leeftijd na te denken over ambities. Wat willen ze bereiken en hoe denken ze over de toekomst? In een wereld vol keuzemogelijkheden zullen ze zelf voor een deel hun route moeten bepalen.

Met de verschillende varianten van deze droomkaart kun je kinderen op basis van hun denkniveau één van de kaarten in laten vullen. Deze kaarten zijn in te zetten bij projecten over toekomst en beroepskeuze, ambitiegesprekken of bij de start van een nieuw jaar.

Download Droomkaarten

Rapport voor de leerkracht

Het is vakantie. De kinderen krijgen hun rapport mee. En jij? Durf je de kinderen te vragen wat ze vinden van jouw inbreng?

Laat de kinderen eens een rapport invullen voor jou als leerkracht en doe er je winst mee. Je kunt ze laten beoordelen of je goed voorbereid bent, passende hulp geeft en leuke lessen weet te geven. Download hieronder een voorbeeldrapport.

Het rapport voor de leerkracht is een gratis bijlage bij het boek Onderwijswerk.

Rapport voor de leerkracht

Checklist: Flow in de school

Zit er ‘flow’ in je onderwijs? Gewoon dat het van kop tot staart klopt. Dat er een eenheid is van groep 1 tot en met groep 8? Is iedereen in de school op een eilandje bezig óf is er werkelijk sprake van planmatig handelen door de hele school heen? Je kunt het verschil maken door op onderdelen afstemming te bereiken. Met dit document check je hoe jouw school ervoor staat.

Dit document is een gratis bijlage bij het boek Onderwijswerk.

Onderwijsstudio Checklist Flow

Checklist basistechnieken Kleuters

Kleuters leren knippen, plakken, vouwen en nog veel meer. Maar hoe zijn deze technieken ook alweer onderverdeeld en wat komt er nog meer aan de orde in het onderwijs aan kleuters? Als aanvulling op het boek Kleuterwerk kun je onderstaand document downloaden en zelf aanvullen voor zover er nog iets ontbreekt.

Checklist - Basistechnieken kleuters